Základní info o olejích

 

Motorový olej je souhrnné označení pro skupinu minerálních (ropných) olejů používaných jako mazivo ve spalovacím motoru. Zároveň plní funkci chladiva, čistící a těsnící funkci a chrání před korozí. Dle způsobu výroby se dělí na dvě hlavní skupiny, a to ropné a syntetické (mazivo z chemických sloučenin vyráběné uměle syntézou) oleje. Třetí skupina vzniká smísením obou předchozích olejů tzv. polosyntetické oleje.

Základní vlastnosti motorových olejů
Nejzákladnější vlastností a funkcí motorového oleje je mazivost. Olej musí co nejlépe mazat a mít dobré mazací schopnosti. Uhlovodíkové základové oleje, ropné nebo syntetické, zaručují velmi dobrou mazivost při normálních podmínkách. Mazání za ztížených podmínek je pak podpořeno protioděrovými přísadami. U převodových olejů je to vysokotlakými mazivostními přísadami.

Důležitou vlastností je ochrana motoru před korozí. Hlavní příčinou koroze jsou kyselé produkty ze spalování paliva, které se vždy částečně kumulují v oleji. Olej při svém provozu zvyšuje svoji kyselost. Proti účinku kyselých látek je chráněn tvz. alkalickou rezervou, tedy musí být součástí všech detergentních přísad do olejů.

Detergentní a disperzní vlastnosti
Tyto vlastnosti jsou v dnešní době velice sledované, protože každý moderní motorový olej musí udržet motor v čistotě. Olej nesmí připustit usazování čehokoliv, kdekoliv v motoru. Proto jsou zde detergentní přísady, které neustále čistí plochu mazaného povrchu a uvolňují z ní částečky nečistot. Disperzní přísady těmto částečkám nedovolí usazení kdekoliv v motoru.

Oxidace oleje
Neméně důležitou vlastností oleje je jeho oxidační stabilita. Olej je namáhán při provozu a dochází k oxidaci. Zaoxidovaný olej ztrácí své vlastnosti. Proto olej obsahuje antioxidanty.

Plasty
Vlastností, na kterou se dost často zapomíná, je bezproblémová slučitelnost s plasty. Olej bez výjimky nesmí způsobovat bobtnání plastů a nesmí měnit jejich vlastnosti. Kdyby tomu tak nebylo, docházelo by ke zničení různých těsnění a dalších v olejovém systému. Za tyto vlastnosti zodpovídají základové oleje. V případě uhlovodíkových základových olejů nejsou žádné problémy.

Vedení tepla
Jako poslední stojí za zmínku vlastnost, kterou musí splňovat každý olej, a to vedení tepla, protože olej slouží také k chlazení motoru a odvodu tepla.

Motorový olej musí splňovat hodně funkcí. Žádná nesmí být upřednostňována ani potlačována. Nyní do toho ještě přibylo splnění emisních limitů, které velmi ovlivňuje i samotné složení olejů a jejich aditivaci. Cílem každého motorového oleje je, aby zaručil dlouhou životnost a zachování všech vlastností motoru.