Specifikace olejů

 

Vyznat se v olejích není mnohdy vůbec jednoduchá věc. Všude samé zkratky, samá čísla a písmenka. Připravili jsme trochu i té teorie pro jednodušší pochopení...

Viskozitní klasifikace
Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje změnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je dána tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index vyšší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Viskozitní klasifikace motorových olejů určuje specifikace SAE (Society of Automotive Engineers, USA).Charakterizuje viskozitně teplotní vlastnosti oleje symbolem složeným z číslic – oleje vhodné pro zimní provoz se navíc značí přídavným písmenem W (Winter). Obsahuje šest tříd „zimních“ olejů (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) a osm tříd „letních“ olejů (8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60). Platí, že čím vyšší je v každé z obou skupin číslo charakterizující třídu SAE, tím je olej viskóznější.

Viskozitní třídy SAE J300

Výkonností specifikace
Výkonnostní specifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Hodnoceny jsou různé vlastnosti, jako například oxidační stabilita, odpornost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobile, EU)
b) klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)
c) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, Volvo a Tatra)

Klasifikace ACEA
ACEA – Asociace evropských konstruktérů vozidel – nahradilo v roce 1991 CCMC – Sdružení konstruktérů automobilů. Vzniklo v roce 1972 v reakci na to, že specifikace API plně nevyhovují evropským typům motorů, které se od amerických konstrukčně liší.
Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

- oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B
- oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C
- oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E

Výkonnostní stupeň je udáván číslem.

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory
A1/B1 Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidace za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.
A3/B3 Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
A3/B4 Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.
A5/B5 Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory
C1 – Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF/GPF filtry a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadujících nízkoviskózní olej s nejnižším tvz. Lowest SAPS (chemické limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV), vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C2 – Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s prostředním tzv. Mid SAPS a s HTHSV vyšším než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují živostnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C3 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující olej s prostředním tzv. Mid SAPS úrovní. Prodlužují životnost katalyzátorů. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C4 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadujících nízkých tvz. Law SAPS a HTHSV vyšší než 3,5 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
C5 Oleje pro použití s katalyzátory DPF/GPF a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje požadujících střední tzv. Mid SAPS, s požadavky na vyšší úsporu paliva a HTHSV min 2,6 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a umožňují prodloužený výměnný interval. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů
E4 Oleje poskytující ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující emisní limity Euro I až Euro V a pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce NOx), podle doporučení výrobce motoru.
E6 Oleje poskytující ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující emisní limity Euro I až Euro V a Euro VI, pracující za těžkých podmínek, například prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částic a pro motory se systémem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.
E7 Oleje poskytují účinnou ochranu čistoty pístu a před oleštěním válců. Poskytují dále zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující emisní limity Euro I až Euro V a pracující za těžkých podmínek, například prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro většinu motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motoru.
E9 Oleje poskytují účinnou ochranu čistoty pístu a před oleštěním válců. Dále umožňují zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory splňující emisní limity Euro I až Euro V a Euro IV a pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů (EGR), nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motoru. Zvlášť se doporučují pro motory s filtrem pevných částic v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry. Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.

Kategorie E3 a E5 jsou nahrazeny kategorií E7.

ACEA spec. parametry

Klasifikace API
Na základě této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzinové) motory, označené písmem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SL/CF.

Výkonnostní třídy pro zážehové motory
SG Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 až 1993, splňující nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.
SH Oleje stejných vlastností jako SG, jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory v roce 1996 a starší.
SJ Oleje pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.
SL Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporu paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.
SM Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedeny v platnost od roku 2004.
SN Oleje pro moderní motory. Jejich cílem je snížení spotřeby paliva, regulace emisí a ochrana turbodmychadla. Oleje pro vyšší kompatibilitu se systémy úpravy spalin a ochranu motorů spalujících palivo s etanolem a palivem E85. Uvedeny v platnost od roku 2011. 

Výkonnostní třídy pro vznětové motory
CF-4 Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedená v roce 1990. 
CG-4 Motorové oleje pro motorky vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.
CH-4 Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998. 
CI-4 Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynů (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.
CJ-4 Oleje pro čtyřdobé přeplňované vznětové motory od roku 2010, které plní emisní normy výfukových plynů. Pro motory spalující naftu s nízkým obsahem síry a motory vybavené filtry pevných částic a pokročilými systémy vstřikování.

Normy výrobců automobilů a motorů
Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací.
Nejznámější jsou: 
VW 501.00
Lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motoryVW 500.01 Běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
VW 502.00
Lehkoběžné oleje pro benzinové motory
VW 503.00
Lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny
VW 505.00
Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory
VW 505.01
Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo-tryska
VW 506.00
Lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny
VW 506.01
Lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo-tryska), prodloužené výměnné intervaly
VW 504.00
Lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popela, prodloužené výměnné intervaly
VW 507.00
Lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popela, prodloužené výměnné intervaly
MB 228.1
Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory, interval výměny 30 000 km
MB 228.3
Oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty
MB 228.5
Pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45 000 km, v těžkých třídách až do 160 000 km (servisní ukazatel)
MB 228.51
Oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popela, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6
MB 229.1
Oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)MB 229.3Oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)
MB 229.31
Oleje pro osobní vozidla, odpovídající přibližně ACEA A3/B3/C3-04, omezení sulfátového popela, síry a fosforu
MB 229.51
Pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzinové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3. Oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life
MAN 271
Přibližně odpovídá ACEA E2
MAN M3275
Přibližně odpovídá ACEA C3
MAN M3277
Přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5
MAN M3477
Přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51
MAN M 3677
Přibližně odpovídá ACEA E6/E9, speciálně koncipované pro Euro VI

Klasifikace olejů pro zážehové dvoutaktní motory
Motorové oleje pro dvoutaktní motory motocyklů, mopedů, skútrů, travních sekaček a motorových pil se klasifikují nejčastěji podle norem API (USA) a JASO (Japonsko):
API TA
Oleje pro mopedy a jiné malé motory
API TB 
Oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm
API TC 
Oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory
JASO FA 
Oleje pro mopedy a jiné malé motory
JASO FB 
Oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm
JASO FC
Oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory
JASO FD 
Oleje pro vysokootáčkové motory s extrémním tepelným zatížením se zvýšenou čisticí schopností palivového i spalovacího prostoru
JASO MA 
Oleje pro mazání čtyřdobých motocyklových motorů, existuji dvě skupiny JASO MA 1 a JASO MA 2

Doporučené viskozitní třídy