Říjnové novinky na našich silnicích


Začátek října znamená pro nás motoristy měsíc změn. Některé méně a jiné více důležité změny jsou spojeny s novelou silničního zákona, která začala platit 1. října. Přináší několik novinek a zjednodušení stávajících předpisů.  


Jedním takovým zjednodušením je úprava povinné výbavy vozidla. Pro tentokrát si konečně můžeme ponechat autolékárničku i po vypršení doby její použitelnosti. Navíc její součástí již nemusí být trojcípí šátek, plastová rouška ani náplast s polštářkem, které se ukázali jako nepotřebné pro první pomoc. 

Stále platí, že musíme mít ve vozidle na volně přístupném místě reflexní vestu a výstražný trojúhelník. 


Naopak vozit s sebou už nemusíme náhradní žárovky ani pojistky, které jsou schopni většinou vyměnit pouze profesionálové v servisu. 

Novinkou je změna v povinné výbavě nezbytné pro výměnu kola. Máte-li totiž nasmlouvanou asistenční službu tato součást povinné výbavy se Vás již netýká. Můžete tedy vynechat pneumatiku, klíč na matice i hever. 


Asi nejdůležitější novinkou v rámci novely je změna pravidel pro průjezd záchranářů. V ČR se tak sjednotí pravidla s předpisy z okolních zemí (Německo, Rakousko, Slovinsko, atd.). 


Jedná se o vytvoření 3 m širokého nouzového pruhu pro záchranáře. Pruh by měl vzniknout vždy mezi levým pruhem u středového svodidla (vozidla se drží vlevo) a vedlejším jedním a více pruhy vpravo (vozidla ve všech pravých pruzích se drží vpravo) .


Jako pomůcku pro vytvoření tohoto pruhu můžeme využít pravidlo pravé ruky, kdy palec symbolizuje levý pruh a ukazováček (a ostatní prsty) pruhy vpravo. Pruh pro záchranáře vede vždy mezi palcem a ukazováčkem. 


Každá minuta hraje roli v záchraně lidských životů a snížení následků dopravní nehody proto je třeba reagovat velmi rychle. Všichni doufáme, že se s tímto pravidlem motoristé brzy zžijí a dojde ke zrychlení zásahů záchranných složek a zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. 

Pozitivní změnu přináší novela silničního zákona také motorkářům. Ti jejichž stroj váží nad 400 kg budou mít povinnost technické kontroly až po 4 letecha měření emisí se jim vyhne úplně. 


Majitele elektromobilů čekají nové registrační značky označené písmeny EL (od dubna 2019). Nebudou povinné, jejich majiteli, ale mohou přinést výhody jako např. úlevu od některých poplatků nebo snazší vjezd do center měst.


Novinkou je také výše pokuty za přetáčení tachometru až 500 tis. Kč. Je-li nezbytné tachometr vyměnit má majitel vozu povinnost při první následující technické kontrole předat protokol vystavený automechanikem, který výměnu provedl. 

Nově také dojde ke zrušení zákazu propojení stanic technické kontroly a autoservisů. Přínosem bude tedy možnost předání vozidla k opravě přímo po zjištění závady. 

 

Nové značení paliv

V říjnu čeká další novinka nejen Českou republiku, ale všechny státy EU. Jde o normu týkající se úpravy označení paliv, která začala platit 12. října 2018. 


Změna značení by měla eliminovat nechtěné tankování nesprávného paliva a následné poškození motoru. 

Paliva byla rozdělena do tří skupin, kdy každá má svůj symbol. Konkrétní palivo bude dále označeno písmenem, dle typu biosložky a číslem, dle podílu biosložky v palivu. Plynná paliva budou označena kosočtvercem, benzinová kruhem, naftová čtvercem, přičemž písmeno a číslo bude uvnitř symbolu. Například Natural 95 a 98 bude mít E5 v kruhu (E = ethanol), klasická nafta B7 ve čtverci (B = biodiesel). 


Nemusíme se bát žádných výrazných změn na které bychom si museli složitě zvykat. Nové značení neznamená rušení původních názvů paliv. Označení palivových stojanů zůstane stejné, jen na nich a na pistolích přibude nové mezinárodní označení. Stejná značka bude výrobcem povinně umisťována také na kryt nádrže nově vyrobených aut.


Do budoucna tedy nebudeme muset řešit rozdílné obchodní označení paliv napříč Evropou, všechny čerpací stanice by měly mít shodné označení s těmi našemi. Doufejme, že tato změna bude mít pozitivní přínos pro všechny řidiče.