Jak vybrat správný motorový olej

V dnešní době se při péči o naše vozidlo spoléháme na kontrolky upozorňující nás na nízkou hladinu kapalin. Jako důslední motoristé bychom měli myslet na pravidelnou kontrolu hladiny motorového oleje i bez signalizace na palubní desce. 

Použití vhodného motorového oleje ovlivňuje správné a rychlé mazání motoru. Motorový olej vytváří mazací vrstvu, která snižuje tření kovových součástí motoru a tím ho chrání před opotřebením. Vrstva oleje na kovových součástech zabraňuje usazování nečistot, vznikajících při spalování paliva, v olejových kanálcích a tím umožňuje efektivní protékání oleje v motoru, zabraňuje kondenzování vodních par a pozitivně ovlivňuje spotřebu paliva. 

Jak tedy určit správný motorový olej do vašeho vozidla?

Nejjednodušším řešením je nejprve nahlédnout do servisní knížky kde by měly být výrobcem doporučeny vhodné parametry oleje, nikoliv konkrétní značka (zákon o hospodářské soutěži). Vhodný olej, značku, datum poslední výměny oleje nebo nájezd km můžeme také nalézt na štítku výměny oleje, který bývá připevněn k motoru nebo na rám dveří řidiče.

Jednotlivé oleje jsou označeny kombinací písmen a čísel podle nichž poznáme vlastnosti oleje.

Zjistíme zde viskozitní klasifikaci tzv. SAE, která označuje tekutost, respektive podmínky při kterých je olej tekutější a kdy je hustší. 

  •   První číslo W tzv. zimní (z anglického winter – zima), popisuje vlastnosti oleje při nízkých teplotách. Čím nižší číslo tím je olej řidší a bude rychleji obíhat motorem a chránit jeho součástky i při nízkých teplotách. Příkladem takového označení je 5W-30.
  •   Druhé, tzv. letní číslo, popisuje viskozitu při provozních teplotách, cca 80 °-90 °. Čím je číslo vyšší tím je olej při vysokých teplotách hustší a lépe chrání motor. Při vyšší hustotě paliva se však snižuje účinnost paliva. Je-li číslo nižší tím je olej tekutější a jednotlivé součásti motoru budou klouzat rychleji a s nižším odporem. 

Dále určení a kvalitu oleje odlišujeme dle specifikace. Jsou to přísná pravidla, kde jsou oleje hodnoceny z hlediska výdrže, odolnosti proti opotřebení, potenciál úspory paliva nebo prodloužení výměnného intervalu.  Možnosti specifikací jsou tři – dvě průmyslové americká API a evropská ACEA, a třetí – vlastní specifikace vyvíjena konkrétními výrobci automobilů značená OEM

Značení specifikací je složené z:

  •  písmen A (benzinové motory) B (dieselové m.) a C (olej se sníženým obsahem popelnatých aditiv pro moderní dieselové motory) 
  •  čísel 1–5 např. A3/B3.  

Dle API vypadá značení např. SL/CF.

Specifikace jednotlivých výrobců OEM je výrobku přidělena po mnohém testování a tento olej je schválen výrobcem. K tomu zda byl používán správný olej může být přihlíženo při případných reklamacích. Takovýto olej je důležité používat pouze do motoru, kterému je určen. Máte-li více vozidel je nezbytné si toto ohlídat. Příklad takového značení automobily z koncernu Volkswagen – VW 505.00, Ford – WSS-M2C 913-C, Mercedes – MB 229.1, MB 229.51 apod.

Nemáte-li servisní knížku nebo příručku k obsluze vozidla a pokud jste nenašli ani štítek výměny oleje, nemusíte mít obavy. Vhodný typ oleje zjistíte z mazacího plánu výrobců vozidel.

Kontrolu a doplnění ověřeného oleje zvládne každý zručný motorista. Pokud však plánujete přejít na jiný typ oleje, je lepší starý olej nechat vypustit odborníky a poté doplnit olej nový.  Máte-li v úmyslu doplnit olej jiné značky, než je původní, je důležité ohlídat si, aby měl stejnou viskozitní klasifikaci a výkonnostní specifikaci. 

Pokud se rozhodujete mezi různými variantami motorových olejů vězte, že kvalitnější olej se vám, i přes vyšší finanční náročnost, vyplatí. Nejen kvůli úspoře paliva, ale především díky prodloužení životnosti motoru vašeho automobilu. Za pravdu nám dávají nejen naše dlouhodobé profesionální zkušenosti, ale hlavně doporučení odborníků.