Jak postupovat při vrácení, výměně a reklamaci zboží

 

Veškeré zásilky, vratky, reklamace či dokumenty zasílejte na adresu:

Care4car s.r.o.
Benešovská 53, 257 22 Městečko - Nespeky

Pokud potřebujete poradit, jak postupovat, či nám již chcete své rozhodnutí o vrácení, výměně či reklamaci zboží sdělit, kontaktujte nás na adrese obchod@iolej.cz

Při vracení zboží je nutné zachovat jeho původní obal. Nepoužívejte lepící pásku přímo na originál krabici výrobku. Zboží je nutné vždy nejprve obalit papírem, fólií, a nakonec krabici zalepit lepící páskou. Znehodnocený původní obal zboží výrazně snižuje jeho hodnotu (znovu prodejnost zboží či vrácení zboží dodavateli) a tím se vystavujete riziku stržení poměrné částky za znehodnocení zboží.

Náklady na dopravu zboží zpět na naši adresu hradí zákazník. Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.

Chci vrátit zboží ve 14denní lhůtě

V případě, že se rozhodnete jako spotřebitel využít zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí zboží objednaného distančním způsobem, můžete využít níže přiložený formulář nebo jiným způsobem oznámit vůli odstoupení od smlouvy.

Zboží poté zašlete zpět na korespondenční adresu. Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu s vyplněným formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy či průvodní dopis. Ten musí obsahovat zejména tyto informace:

  • kontaktní informace o kupujícím,
  • číslo objednávky nebo daňového dokladu,
  • název zboží a jeho cena, které chcete vrátit,
  • číslo bankovního účtu, kam si přeje zaslat vrácenou platbu.

Zboží bude po doručení zkontrolováno, následně bude vystaven opravný daňový doklad, který obdržíte do své emailové schránky. Platba je odesílána poté neprodleně zpět na uvedený bankovní účet, nejpozději však do 14 dnů.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ke stažení zde.

Chci vyměnit zboží za jiné

Pokud zakoupíte zboží a přejete si jej vyměnit za jiné, postupujte stejným způsobem, jako byste chtěli zboží vrátit ve 14denní lhůtě. Zboží, které chcete vrátit, zašlete zpět na naši korespondenční adresu. Do balíku přiložte průvodní dopis se všemi informaci včetně kopie daňového dokladu. Po obdržení zásilky bude zboží zkontrolováno, vydán opravný daňový doklad, na jehož základě Vám bude platba odeslána na Vámi uvedený bankovní účet. 

Na zboží, které si přejete zaměnit, vytvořte klasicky novou objednávku.

O vrácení zboží nás prosím informujte emailem.

Chci reklamovat zboží

Plné znění reklamačního řádu naleznete v obchodních podmínkách v bodě VII. Práva z vadného plnění.

Pokud potřebujete reklamovat zboží, vyplňte prosím níže přiložený průvodní list reklamace, jenž obsahuje údaje potřebné k vyřízení samotné reklamace zboží. V případě chybějících údajů Vás budeme kontaktovat zpět a požadovat doplnění chybějících informací.

Reklamační řízení započne ve chvíli, kdy obdržíme kompletní zboží i informace nutné k reklamaci.

Dopravu zboží k reklamaci hradí zákazník. Pokud je reklamace vyřízena jako oprávněná, může zákazník požadovat proplacení nákladů nutných k zaslání zboží. Výše hrazené dopravy se řídí ustanovením nového občanského zákoníku jako nejnižší nutné náklady k doručení zboží.

Jelikož mnoho autodílů jsou specifické součástky, při montáži nebo případné reklamaci je bezpodmínečně nutné dodržet určité postupy nebo doložit specifické dokumenty. Více naleznete v článku Speciální záruční podmínky.

Průvodní list k reklamaci, ke stažení zde.

Vrácení nebo reklamace autobaterií

Neposílejte baterii Českou poštou nebo běžnými přepravními službami, neboť obsahuje kyselinu (elektrolyt). Zabalením do krabice, kde není vidět obsah a zasláním tímto způsobem není řešení, jelikož se mohou poškodit. V době převozu může dojít k převržení baterie a vytečení elektrolytu. Za takto poškozenou baterii nemůžeme nést odpovědnost.

Při zaslání je bezpodmínečně nutné označit balík štítkem „NEKLOPIT – KYSELINOVÁ BATERIE“.

Ze zkušeností vyplývá, že naprostá většina výrobních var autobaterie se projeví do půl roku od koupě. Pokud se baterie nechová tak, jak očekáváte, zkuste nejdříve postupovat dle rad uvedených níže, než baterii odešlete k reklamaci. Ve většině případů reklamací se setkáváme pouze z hluboce vybitou baterií způsobenou nesprávným používáním. Typický je tento stav pro motobaterie, které přes zimu stály v garáži a na jaře nestartují a nelze je nabít. V těchto případech je z 90 % baterie sulfatovaná, tudíž zničená, jelikož nebyla udržována v nabitém stavu.

Baterie nestartuje, nedrží kapacitu

Baterie je vybitá, dlouho neprovozovaná a nenabíjená čili hluboce vybitá. Tento stav vede velmi rychle k degradaci baterie a jejímu nenávratnému zničení (sulfatace).

Co s tím?

Baterii ihned nabijte. Pokud stav hlubokého vybití trval velmi dlouho, může být již baterie poškozená. Životnost a kapacitu baterie výrazně zkracuje i jen pouhý týden hlubokého vybití.  Baterii je nutné udržovat stále v nabitém stavu. Pokud jezdíte málo či je baterie dlouho nevyužitá, nabíjejte ji preventivně. 

Baterii nelze nabít

Hluboce vybití baterie má velmi nízké napětí. Pokud máte automatickou nabíječku, ta může špatně určit typ baterie a nabíjení nezapočne. V tomto případe je často mylně indikován stav jako „nelze nabít“.

Co s tím?

K oživení baterie použijte klasickou trafo nabíječku. Jakmile napětí stoupne na vyšší hodnotu, procesorová nabíječka se již chytí. Další možností je použít přímo procesorovou nabíječku s funkcí recondition (oživení baterie). Jako nouzovou možnost lze také baterii nechat ve voze a nastartovat pomocí startovacích kabelů. Po nějakém čase, kdy baterii nabíjí alternátor, její napětí stoupne a procesorová nabíječka se již chytí.

Baterii je i po úplném nabití za několik dní či dokonce jednu noc nestartuje

Zkontrolujte správnou funkčnost elektrické soustavy v autě. Pokud v autě něco způsobuje vysoký odběr energie, baterie se rychle vybije (např. zapnutá světla přes noc). Baterie není konstruována na mnoho cyklů úplného vybití a nabití, tím dochází k velmi rychlému klesání životnosti baterie.

Co s tím?

Pokud si nejste jisti odběrem energie ve Vašem vozu, baterii nabijte a vyzkoušejte v jiném voze.

Baterie nestartuje a po připojení na nabíječku velmi rychle hlásí, že je zcela nabitá 

S velkou pravděpodobností se je baterie již spotřebovaná a její životnost u konce. Pokud byla baterie dlouho hluboce vybitá, může být již sulfatovaná. Nechte si také zkontrolovat dobíjecí soustavu Vašeho vozu. Pokud je v palubní síti vyšší než standardní napětí, baterie byla přebíjena. Při takto dlouhodobém stavu dochází ke zničení baterie.

Poškozená baterie

Baterie je viditelně poškozená, např. viditelné poškození obalu nárazem nebo nastavené kontakty zkratem. V tomto případe není možné uplatnit záruku. Jedná se o mechanické poškození, nikoliv výrobní vadu.

Pokud ani z rad nepomohla vyřešit problém z baterií, neváhejte nás kontaktovat kvůli reklamaci. Baterii podrobíme důkladným testům pro zjištění, zda obsahuje výrobní vadu. Záruka se vztahuje pouze na baterie s výrobní vadou.